MESİH DECCAL SESSİZCE GÖREVİNE BAŞLADI

Deccal anarşi, terör, şiddet, savaş ve kan dökmeyi kendince makul gösterebilmek için bazı inananları da, bu felaketlerin ahir zamanda mutlaka yaşanması gerektiği yalanıyla aldatmaya çalışır. Deccal’in bu oyununa göre, ahir zamanda beklenen müjdeli gelişmelerin gerçekleşebilmesi için, bunun öncesinde medeniyetlerin birbirine düşman olup yeryüzünde büyük bir savaş yaşanması gerekmektedir. Bu yanılgıya göre ahir zamanda gelmesi beklenen Mesih’in ortaya çıkışından önce Yahudilerin ve onlara destek olan bir kısım Hıristiyanların bir yanda, Müslümanların ve Katoliklerin ise diğer tarafta yer aldığı “Armagedon” adı verilen büyük bir savaş yaşanmalıdır. Deccal’in telkinlerine göre “yedi yıl sürecek bir felaket döneminin yaşanması; bu dönemde Yahudilerin ve diğer iman edenlerin zulüm görmesi; ve Armagedon savaşıyla birlikte Yahudilerin üçte ikisinin ölmesi ve İsrail topraklarının harap olması” gerekmektedir. Deccal, kutsal metinler üzerinde yaptığı aslı olmayan birtakım mecazi yorumlarla Hıristiyanları ve Yahudileri Mesih’in ancak tüm bu şartlar oluştuğunda yeryüzüne geleceğine inandırmaya çalışmaktadır. Deccal’in Hıristiyanlara telkin ettiği bu inanca göre, Hz. İsa’nın önderliğinde bu savaşı kazanacak olan Yahudiler, Hz. İsa’ya tabi olacak ve Hıristiyanlığa dönüş yapacaklardır. >>>

 

BİR KISIM HIRİSTİYANLARIN AHİR ZAMANLA İLGİLİ YANILGILARINA CEVAPLAR

Hz. İsa (as)'nın ahirzamanda yeryüzüne ikinci gelişi, tüm insanlar için çok büyük bir müjdedir, sevinç ve şevk kaynağıdır. Hıristiyan alemi gibi Müslümanlar da Hz. İsa (as)'nın ahir zamanda yeniden dünyaya geleceğine inanmakta ve bu müjdeli bekleyişte ortak bir sevinç yaşamaktadır. Ancak bir kısım Hıristiyanlar gerek muharref İncil sözlerini yanlış yorumladıkları, gerekse İslamiyetle ilgili eksik bilgilere sahip oldukları için, ahir zamanla ilgili yanlış bir beklenti içindedirler. Bu hatalı ve tehlikeli inanışa göre, Hz. İsa (as)'ya inanan Hıristiyanlar ve 144.000 Musevi dışındaki herkes, yakın gelecekte yıkıma uğrayacaktır.

Bu dehşetli senaryoya göre, Museviler Müslümanlara karşı 'Armagedon' olarak adlandırılan savaşı kazanmadıkça, Hz. İsa (as) yeryüzüne tekrar dönmeyecektir. Bu nedenle bir kısım Hıristiyanlar, Hz İsa (as)’nın yeryüzüne dönmesi için, bu büyük savaşın çıkmasını ve savaşın Musevilerce kazanılmasını adeta şart olarak görmektedirler. Bu savaş bittikten sonra da, Hz. İsa (as)’ya iman eden 144.000 Musevi dışında tüm Musevilerin kırılması beklenmektedir. Bu kanlı savaşlar neticesinde, tüm Müslümanların, ve neredeyse tüm Musevilerin yok edileceğine; diğer taraftan sadece Hz. İsa (as)'ya bağlı Hıristiyanlarla, seçilmiş 144.000 Musevi'nin kurtuluşa ereceğine inanmaktadırlar. Bu vahim beklentinin bir sonucu olarak, bir kısım Hıristiyanlar dünyada yaşanan savaş, çatışma ve anlaşmazlıkları yatıştırmak yerine, adeta kan dökümünü teşvik eden politikalara destek vermekte, hatta kışkırtıcı bir tutum izlemektedirler. >>>
 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN ARMAGEDON İLE İLGİLİ ANLATIMLARI

Evanjelikler ilk planda İsrail'in Güneydoğu'ya hakim olmasını istiyor, ama Armagedon için geçici olarak vermeyi düşünüyor.
Armagedon olması için illa ki Türk İslam Birliği'nin olmaması gerektiğini biliyorlar. Onun için Türkiye'yi de parçalamak istiyorlar
Armagedon'u gerçekleştirebilmek için Fırat bölgesinin kontrol altına alınması gerekiyor. Onun için de PKK'nın görevlendirildiğini görüyoruz.
Armagedon'u yapabilmek için Güneydoğu'yu ayırmak istiyorlar. Oluk oluk Kürt kanı akmasını hedefliyorlar.
Güneydoğu'da komünist bir hareket olmasını istemelerinin tek sebebi, Armagedon'a zemin hazırlamak. Yoksa ABD komünist bir devlete asla izin vermez.
Hz. Mehdi (as)'ın alametlerinden biri de Armagedon'u durdurması olacaktır.
İran'lılar İsrail'le savaşmayacak. Mehdiyet devrinde öyle Armagedon tarzı büyük savaş olmayacak.
Bazı hocaların Armagedon'a hizmet ettiğinden haberi yok
  HARUN YAHYA CANLI YAYINDA!..
 

ATEİST MASONLAR TELAŞA KAPILDILAR

Deccal sistemi olan masonluk, samimi Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin kardeş olması, birlikte hareket etmesi ve beraber dinsizliğe, materyalizme, Darwinizm’e karşı mücadele vermesini engellemek için sapkın bir sistem geliştirmiştir. Müslümanları, Hıristiyanları, Musevileri birbirlerine deccal gibi göstererek inananların birlikte hareket etmelerini engellemeye, güçlerini kırmaya çalışmaktadır. Masonluk, şu anda bu sistemi kullanarak, bir kısım saf Müslümanları, Hıristiyanları ve Musevileri ikna etmiş, kandırmış durumdadır. Masonlar, bu yöntemle iman edenleri birbirlerine düşürüp kendi saltanatlarını devam ettirmek istemektedirler. Samimi dindarları deccal gibi göstererek, kendi üzerlerindeki dikkati dağıtmaya çalışmakta, bu yolla saklanabilmekte, bazen de bunda başarılı olmaktadırlar.

Deccal, bu sinsi yöntemle Hıristiyanları bile kendi aralarında birbirine düşürmüş, birlik olmalarını engellemeye çalışmıştır. Bir kısım Evanjelikler, Katolikleri dahi deccal olarak görmektedirler. Şu anda buna inanan çok fazla sayıda Evanjelik bulunmaktadır. Hatta bazı Evanjelikler, masonların telkinlerinin etkisiyle, papalığı deccaliyet olarak tanımlamaktadırlar. Masonluk, Allah’tan korkan dindar insanların arasını ayırarak, onları birbirleriyle mücadeleye sürükleyerek zaman kazanmaya çalışmaktadır.

Deccalin ortaya attığı, gelecekte olacağı iddia edilen Armageddon savaşı da şeytani bir yorumla yorumlanmaktadır. Masonlar tarafından çeşitli yöntemlerle Ortadoğu’da sürekli kan dökülmesinin ve gerilimin artırılmasının gerekliliği ifade edilmektedir. Bunun bir ibadet olduğu söylenmektedir. Bu durum, masonluğun şeytandan aldığı ilhamla yaptığı deccaliyetin kirli, kanlı faaliyetlerinden birisidir. İleride yaşanacağı söylenen Armageddon aslında gerçekleşmiştir.  Irak; ABD, İngiltere, Avusturalya, İspanya, Danimarka ve Polonya’dan gelen askerlerle işgal edilmiş, Müslümanlardan da, Hıristiyan veya başka dinlere mensup kişilerden de sivil ve asker çok fazla insan şehit edilmiş veya öldürülmüştür. Irak’ın farklı ülkeler tarafından işgal edilmesi, Irak’ta yaşanacak katliam ve bu Armageddon savaşı hadis-i şeriflerde en ince detayına kadar bildirilmiştir: >>>

 
 
Mesih Deccal nerede saklanıyor?
Bir Kısım Hıristiyanların Ahirzamanla İlgili Yanılgılarına Cevaplar
Masonların İlerde Gerçekleşeceğini İddia Ettikleri Armageddon Gerçekleşmiştir
Evanjelik masonların İncil’e dayandırmaya çalıştıkları sahte izahlara dikkat
Ateist masonların etkisinde kalan bazı Evanjelikler, Deccalin kirli oyununa gelmemelidirler
Bazı Hıristiyan görünümündeki masonların oyunlarına dikkat!
İncil'de bahsi geçen ''deccal Birliği'', şu an tüm dünyada hakim olan ve kan akıtan ''masonluktur''
Hz. Mehdi (a.s.), sel gibi kan akıtmak isteyen deccal taraftarlarının oyununu bozacaktır
 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN EVANJELİKLERLE İLE İLGİLİ ANLATIMLARI

Bölücü teröre karşı af çözüm değildir. Evanajelikler kendilerince Kürt kardeşlerimizi Yecuc Mecuc gibi görüyor ve bölgede Armagedon yapmak istiyorlar.
Evanjelikler, İncil'in onlara barışı, dostluğu ve kardeşliği emrettiğini, kan dökmeye Allah'ın izin vermediğini unutmamalıdır.
Evanjelikler ilk planda İsrail'in Güneydoğu'ya hakim olmasını istiyor, ama Armagedon için geçici olarak vermeyi düşünüyor.
Evanjelikler, 'Biz Müslümanlara karşı savaşımızda haklıyız' diyebilmek için Kuran'dan ve sünnetten uzak bir İslam anlayışı meydana getirmeye çalışıyorlar.
Adnan Oktar: ''Protestanlar ve Evanjelikler Müslümanları ortadan kaldırmaya kalkıyorlardı, buna engel olduk.''
Irak'ı Evanjelikler işgal etti. Dünyayı kan revan içinde bırakanlar da bir kısım Evanjeliklerdir.
Evanjelikler, Müslümanları deccal ordusu olarak görüyorlardı, Irak'ı ve Afganistan'ı işgal etmelerinin sebebi buydu. Evanjeliklerdeki bu düşünceyi yıktık.
Bazı Evanjelikler, kan dökülmesini istedikleri için Hz. Mehdi (a.s.)'yi haşa deccal, deccali de haşa Hz. Mehdi (a.s.) gibi görüyorlar.
Masonlar, bazı Evanjeliklere Müslümanları Deccal ordusu olarak göstermek istemiştir. Müslümanlar sevgi ve şefkat ordusudur
Evanjeliklerde ve bazı Müslümanların arasındaki kan dökücü anlayış yanlıştır. Bir çok evanjelik Mehdi'nin ve Mesih'in geldiğinden emin.
Bazı Evanjeliklerin yanlış mesihiyet inancı ve kan dökme istekleri
  Ortadoğu'da dökülen kan bazı Evanjeliklerin yanlış Mesihiyet inancından kaynaklanmaktadır. İnsanların çoğu bunu bilmiyorlar.
İsrail'de dine yöneliş Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhuruyla beraber başlamıştır. Evanjelikler, biz destekledikten sonra dinlenmeye başladılar.
Evanjeliklerin inancına göre bir kişi her ne suç işlerse işlesin, Hz. İsa onun günahlarını aldığı için cennete gideceğini düşünür. Bu çok yanlış bir din anlayışıdır.
Cübbeli'ye cevaplar - 301 (Cübbeli farkına varmadan Evanjeliklerin kafasında hareket ediyor.)
İslam dünyasında bir ilk: Adnan Oktar Museviler ve Müslümanlar arasında kardeşliği tesis ediyor
Deccal çıkıp bozulmalarla, fitnelerle tahribat meydana getirdikten sonra, Hz. Mehdi (a.s.) gelecek ve bu tahribatı temizleyip düzeltecektir.
Müslümanlar ve kitap ehli Deccaliyet'e karşı birlik olmalıdırlar
 

BELGESELLER:

Mesih Deccal sessizce görevine başladı
Yahudi ve Hıristiyanlar Mesih Deccal'in oyununa karşı dikkatli olmalıdır
Samimi iman sahiplerine düşen sorumluluk
Müslümanlar deccalin oyunlarına karşı uyanık olmalıdır
Deccaliyet Hz. İsa'nın gelişine kadar insanları kandırmayı sürdürecektir
İnsanların nefislerine uymalarını sağlayarak Mesih Deccal sessizce görevine başladı
İnsanların arasından hürmet ve merhameti kaldırarak Mesih Deccal sessizce görevine başladı
İnsanları baskı altında tutarak Mesih Deccal sessizce görevine başladı
Deccal'in sapkın telkinleri Tevrat ve İncil ile çelişmektedir
Deccal önce peygamberliğini sonra sözde ilahlığını iddia edecektir
Deccalin diğer yalanı
Deccalin anarşı ve terörü yaygınlaştırmak için uyguladığı taktikler
Deccal yalancı mucizelerle çoğu insanı aldatabilir
Deccal
 

İNCİL'DE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM

HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS) DEVRİNDE TEK DAMLA KAN DÖKÜLMEYECEKTİR

Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) devrinde tek bir damla kan dökülmeyecek, her yerde sevgi ve barış yaşanacaktır
Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) devrinde tek damla kan dökülmeyecektir
 

BU SİTE HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)'IN ESERLERİNDEN
FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Yazar Hakkında -Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.armagedonnedir.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

www.harunyahya.org